Zveřejnění záměru obce Hrdějovice – záměr pronajmout část pozemku p.č. 110 k.ú. Hrdějovice

ZÁMĚR