Umístění kontejnerů na bioodpad od 19. 5. 2017 do 21. 5. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 19. 5. 2017 až 21. 5. 2017 umístěny: – ulice Zahradní – před sběrným dvorem – ulice Za Mandlíčků