Umístění kontejnerů na bioodpad od 11.8. 2017 do 13.8. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 11.8. 2017 až 13.8. 2017 umístěny: – před sběrným dvorem – ulice Těšínská (za garážemi) – ulice Za Mandlíčků