Zveřejnění záměru obce Hrdějovice – záměr pronajmout část pozemku p.č. 787 v k.ú. Hrdějovice

záměr + příloha