Zveřejnění záměru obce Hrdějovice – záměr prodat pozemek p.č. 375/11 o výměře 29 m2, k.ú. Hrdějovice

Záměr GP