Zveřejnění záměru obce – záměr pronajmout prostory sportovní haly – č.p. 597, p.č. 493/7

Zveřejnění záměru Příloha – ceník