Archiv měsíce: Červen 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017 Výkaz Fin k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 Příloha k 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Výkazy ZŠ k 31.12.2017...