Zveřejnění záměru obce Hrdějovice – záměr pronajmout pozemek parc.č. 788 a část pozemku p.č. 787 v k.ú. Hrdějovice

záměr  příloha