„Zóna obchodu a služeb Hrdějovice“ ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Zóna obchodu a služeb Hrdějovice