Žádost podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď 3.7.18

Žádost podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď 3.7.18