Oznámení – svolání první schůzky okrskové volební komise

oznámení