Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 31.10.2018

Informace o konání ustavujícího ZO