Informace – Oznámení o odečtech vodoměru

oznámení odečtů