Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení správního řízení – adresovaná panu Petru Studíkovi

Veřejná vyhláška