Upozornění pro občany

Milí spoluobčané, upozorňujeme, že vlastník komunikace na návsi, tedy i mostku na návsi, JcK SUS provedl revizi  mostu a na základě toho došlo k změně  jeho nosnosti a tím omezil vjezd velkých vozidel na náves....