Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražební vyhláška