Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

žel. přejezd