Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/10575

dl-9003597006054152738