Veřejná vyhláška – návrh územního opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1

Verejna_vyhlaska_stavebni_uzavera