Archiv dne: 13 května, 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Hrdějovice za rok 2019Výkaz FIN k 31.12.2019Rozvaha k 31.12.2019Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019Příloha k 31.12.2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019Výroční zpráva MŠ za rok 2019Výkazy MŠ...