Zveřejnění záměru obce – pronájem pozemku, vodní plocha p.č. 829/1 v k.ú. Hrdějovice

Záměr, Opatovice příloha