Informace – oprava vodovodního řadu na návsi

Dokončení opravy vodovodu na návsi proběhne v pondělí 19.1.2015 v dopoledních hodinách. Dle sdělení provozovatele RVS, a.s. nedojde k přerušení dodávky vody.