Informace pro občany – Zahájení výkopových prací z důvodu havárie inženýrských sítí v ulici Okružní u č.p. 248

Upozorňujeme Vás na opravu plynového potrubí  v ulici Okružní u domu č.p. 248. Zahájení prací 28.11.2018. Jedná se o výkop 2×1 m.  Ukončení prací není znám, bude upřesněn po lokalizaci úniku.

 

Děkujeme za pochopení