Informace, výluka železniční přepravy

Informujeme Vás, že v dubnu.2019 proběhnou výluky železniční přepravy  v souvislosti se stavbou koridoru na trati číslo 220 v různých úsecích trati České Budějovice – Veselí nad L.   Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (
www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)