KATEGORIE OBSAHU: Aktuality

Informace

Na program jednání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 25.3.2015 bude přidán bod: Seznámení se studií odtokových poměrů.

Informace-úprava okolí studánky u kapličky Na Těšíně

Vážení spoluobčané, v současné době probíhají úpravy v okolí studánky u kapličky Na Těšíně. Byly zde položeny obrubníky z důvodu zamezení zaplavení studánky. Toto opatření je pouze provizorní a dočasné. Definitivní verze zábran proti...

7. Noc s Andersenem

Obecní knihovna Hrdějovice pořádá 27.3.2015 pro děti 7. Noc s Andersenem noc-plakat2015.pdf noc-prihlaska-2015.pdf

Informace – kontaktní formulář

Bylo zjištěno, že kontaktní formulář na webových stránkách obce je minimálně od listopadu 2014 nefunkční a případné zprávy nebyly doručeny obci. Oprava se v současné době řeší. Prosíme občany, kteří přes tento formulář něco...

Informace – Oprava hydrantu v ulici Ke Kapličce

Upozorňujeme na přerušení dodávky vody v ulici Ke Kapličce ve čtvrtek 26.2.2015 v době od 9.00 – 14.00 hodin z důvodu opravy hydrantu. Odběratelům, kterých se toto přerušení bude týkat, bude vhozen informační lístek...