KATEGORIE OBSAHU: Aktuality

Informace – kontaktní formulář

Bylo zjištěno, že kontaktní formulář na webových stránkách obce je minimálně od listopadu 2014 nefunkční a případné zprávy nebyly doručeny obci. Oprava se v současné době řeší. Prosíme občany, kteří přes tento formulář něco...

Informace – Oprava hydrantu v ulici Ke Kapličce

Upozorňujeme na přerušení dodávky vody v ulici Ke Kapličce ve čtvrtek 26.2.2015 v době od 9.00 – 14.00 hodin z důvodu opravy hydrantu. Odběratelům, kterých se toto přerušení bude týkat, bude vhozen informační lístek...