KATEGORIE OBSAHU: Úřední deska

Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019Rozvaha k 31.12.2019Výkaz FIN k 31.12.2019Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019Příloha k 31.12.2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019Výroční zpráva MŠ za rok 2019Výkazy MŠ k 31.12.2019Výroční zpráva...