KATEGORIE OBSAHU: Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Výkaz FIN k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Příloha k 31.12.2018 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018 Výkazy ZŠ k 31.12.2018 Výroční...