NADACE ČEZ

NADACE ČEZ

ORANŽOVÝ PŘECHOD

Na přelomu roku 2015 a 2016 došlo k rekonstrukci přechodu přes Hlubockou ulici mezi křižovatkami Hlubocká – Luční a Hlubocká – Těšínská. Původní stav nebyl z pohledu bezpečnosti dostatečný. Díky stavebním úpravám se stal přechod plně bezbariérovým, byl doplněn bezpečnostními prvky pro nevidomé. Hlavní výhodou přechodu je bezesporu nové osvětlení, které zabezpečuje přehlednost přechodu z dostatečné vzdálenosti i za snížené viditelnosti. Rekonstrukci přechodu podpořila Nadace ČEZ příspěvkem 120 tisíc korun.

Přechod patří mezi nejvíce frekventované, propojuje občanskou vybavenost obce. Chodí tudy mnoho lidí na blízkou autobusovou zastávku, do místního obchodu, děti do a ze školy. Provoz na dané komunikaci je velmi silný a hrozilo zde nebezpečí zbytečného úrazu nebo dopravní nehody.

Celková výše investice je 173.994,- Kč. Nadace ČEZ darovala 120.000,- Kč v rámci svého dotačního projektu „oranžový přechod“. Obec platí 53.994,- Kč ze svého rozpočtu.

Oficiální slavnostní otevření přechodu za účasti zástupců Nadace ČEZ se bude konat          11. 3. 2016 v 10.00 hod.

Nadace ČEZ osvětluje nejnebezpečnější přechody po celé České republice už od roku 2013. Od začátku se při tom setkává s velkým zájmem ze strany měst a obcí, ale také veřejnosti, která často kritické přechody k osvětlení sama navrhuje. „Na silnicích a zvlášť na přechodech je nesmírně důležité „vidět a být viděn“. Ke zhruba padesátce osvětlených přechodů z předchozích let tak letos přibývají další. Českokrumlovský přechod je v Jihočeském kraji už pátým takto osvětleným přechodem,“ řekl František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ.

Další fakta:

  • Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod s často tragickými následky. Čtrnáctou nejtragičtější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla bylo v loňském roce nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Z tohoto důvodu se stalo 990 nehod, při nichž zemřelo 13 chodců.
  • Jen za první pololetí letošního roku způsobili řidiči motorových vozidel 433 nehod z důvodu nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu.
  • Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič k reakci nejméně 31 m (1,5 s).
  • Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 %.
  • Osvětlení se projektuje na každý přechod zvlášť, do výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přechodu, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice, stoupání či klesání vozovky atd.
  • Osvětlení přechodu není přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.

Dalším nebezpečným přechodem v naší obci, který by si zasloužil obdobnou úpravu, je přechod u školy. Doufáme, že se nám podaří za podpory Nadace ČEZ zrealizovat nasvětlení i tohoto přechodu.

Nadaci ČEZ tímto patří naše velké poděkování.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz

Před rekonstrukcí:

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci:

Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

Po rekonstrukci