KNIHOVNA – ON-LINE KATALOG

ON-LINE KATALOG (VSTUP)

Katalog slouží k vyhledávání knih, které jsou v knihovním fondu. Zadání dotazu, pro vyhledání požadované knihy, nebo pro její rezervaci v knihovně.

S případnými otázkami se prosím obraťte na knihovnici.