Sběrný dvůr – jen pro občany s trvalým bydlištěm v Hrdějovicích.

Odebírané odpady:
Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil.

  • Sklo
  • Plast
  • Velkoobjem. odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Kov

PROVOZNÍ DOBA

ÚT: 15:00 – 18:00 hod.
ČT: 15:00 – 18:00 hod.
KAŽDÁ SUDÁ SOBOTA (VYJMA STÁTNÍCH SVÁTKŮ) 08:00 – 12:00 hod.