Umístění kontejnerů na bioodpad od 16.11.2018 do 18.11.2018

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 16.11. – 18.11.umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice K Zastávce

– ulice Nemanická