Umístění kontejnerů na bioodpad od 20. 10. 2017 do 22. 10. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 20. 10. 2017 až 22. 10. 2017 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Na Babě

– ulice K Zastávce

– ulice Nemanická

– ulice Ke Kapličce