Umístění kontejnerů na bioodpad od 20. 4. 2018 do 21. 4. 2018

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 20. 4. 2018 až 22. 4. 2018 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Za Mandlíčků

– ulice Ke Kapličce

– ulice Těšínská