Umístění kontejnerů na bioodpad od 22.6. 2017 do 25.6. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 22. 6. 2017 až 25. 6. 2017 umístěny:

– ulice Třešňová

– před sběrným dvorem

– ulice Za Mandlíčků