Umístění kontejnerů na bioodpad od 22. 6. 2018 do 24. 6. 2018

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 22. 6. 2018 až 24. 6. 2018 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Nemanická

– ulice Na Babě

– ulice Ke Kapličce

– ulice K Zastávce