Umístění kontejnerů na bioodpad od 17. 8. 2018 do 19. 8. 2018

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 17. 8. 2018 až 19. 8. 2018 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Zahradní

– ulice Nemanická

– ulice Úzká

– ulice Polní