Umístění kontejnerů na bioodpad od 10.11. 2017 do 12.11. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 10.11. 2017 až 12.11. 2017 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Zahradní

– ulice Těšínská – garáže

– ulice K Zastávce

– ulice Nemanická