Umístění kontejnerů na bioodpad od 11.8. 2017 do 13.8. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 11.8. 2017 až 13.8. 2017 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Těšínská (za garážemi)

– ulice Za Mandlíčků