Umístění kontejnerů na bioodpad od 19. 5. 2017 do 21. 5. 2017

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 19. 5. 2017 až 21. 5. 2017 umístěny:

– ulice Zahradní

– před sběrným dvorem

– ulice Za Mandlíčků