Umístění kontejnerů na bioodpad od 12.10. 2018 do 14.10. 2018

Kontejnery na bioodpad jsou ve dnech 12.10. 2018 až 14.10. 2018 umístěny:

– před sběrným dvorem

– ulice Nemanická

– ulice K Zastávce

– ulice Ke Kapličce

– ulice Třešňová