Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Název
Obecní úřad Hrdějovice
2. Důvod a způsob založení
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění následných úprav.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Dlouhá 221
37361 Hrdějovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Po: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.)
St: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.)
4.4 Telefonní čísla
387 220 648, 387 222 717
4.5 Čísla faxu
387 222 719
4.6 Adresa internetové stránky- http://www.hrdejovice-opatovice.cz/
4.7 Adresa e-podatelny
obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
4.8 Další elektronické adresy
obec@hrdejovice-opatovice.cz
5. Případné platby lze poukázat
101807719/0300
6. IČ
00244961
7. DIČ
CZ00244961
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  2018  2019