Vyhlášky, nařízení, zákony a poplatky

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení:

Všechny vyhlášky jsou ke stažení ve formátu PDF.

2019

2018

2017

2016

2015

2013:

2012:

2009:

2008:

Důležité zákony:

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Ceník ověřených výpisů a jiných úředních výkonů:

CZECH POINT

Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis ze živnostenského rejstříku 100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč za první stránku + 50,- Kč za každou další stránku
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.

Ověřování podpisu 30,- Kč za podpis
Ověřování listin 30,- Kč za stránku
Vyhledání a vydání opisu, kopie z úřední listiny 50,- Kč za stránku
Vydání povolení k připojení nemovitosti na místní komunikaci 500,- Kč
Vydání povolení – překop místní komunikace 100,- Kč
Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč
Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les zdarma
– místní šetření za každou zap. hodinu 100,- Kč
Přijetí žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč

Kopírování – černobílé

A4 1,-Kč/stránka
A4 oboustranné 2,- Kč/list
A3 2,- Kč/stránka
A3 oboustranné 3,- Kč/list