Vyhláška o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vyhláška