Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy – Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku

Veřejná vyhláška