Zveřejnění záměru obce Hrdějovice – záměr prodat pozemek p.č. 375/11 k.ú. Hrdějovice, oddělený na základě geom. plánu z pozemkové parcely č. 375/3 k.ú. Hrdějovice

Záměr obce

Geometrický plán