Protipovodňová opatření obce Hrdějovice

PROJEKT: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HRDĚJOVICE

Logo EU

Obec Hrdějovice

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Hrdějovice

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002085

Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Obsahem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.

Výsledky projektu:

Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. Zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.