Realizace zateplení chodby MŠ 2020

Zateplení objektu spojovací chodby MŠ Hrdějovice

Jihočeský kraj

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ŠKOLSTVÍ
Realizace 7/2020
Celkové náklady projektu činily 1 523 627,29 Kč, výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta ve výši 394 677,00 Kč.

Realizované projekty JčK 2020Realizované projekty JčK 2020Realizované projekty JčK 2020