Uklízíme Hrdějovice

Uklízíme Hrdějovice

Celý rok se naši dobrovolníci starají o úklid svého okolí
Celý rok se naši dobrovolníci starají o úklid svého okolí
27.3.2021 se někteří naši obyvatelé připojili k akci Ukliďme Česko
27.3.2021 se někteří naši obyvatelé připojili k akci Ukliďme Česko