COVID-19

Myslíme na vás v této době rouškové

Pokud budete potřebovat nakoupit či pomoc a nemáte nikoho blízkého, obraťte se na mobilní telefon OÚ Hrdějovice 773 882 771 nebo 724 148 286. 

Přinášíme stručné rady, jak žít v této složité době rouškové:

 • Noste pečlivě roušky a jiné ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách pokud nejste na ulici sami, tak i ve venkovních prostorech.
  Chybí vám látková rouška? Můžete si zavolat na mobilní telefon OÚ Hrdějovice 773 882 771 a roušky od našich švadlenek máme pro vás.
 • Řádné mytí rukou a desinfekce jsou to, co nás nejvíce ochrání.
  Při nákupu je vhodné použít jednorázové rukavice, které ihned po ukončení nákupu vyhodíte. To samé i při jízdě veřejnou dopravou.
 • Dodržujte 2 metrové odstupy.
 • Při jednání na úřadech upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt
 • Omezte kontakt na minimum. Především apelujeme na naše spoluobčany, kteří patří do rizikových skupin.
  Také v Hrdějovicích si můžete objednat teplé jídlo v našich pohostinstvích.

Přejeme nám všem hodně pozitivní energie, slušnosti, síly a solidarity a pokud nás budete potřebovat, jsme tady pro vás. Držme si palce!

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
9. cest za účelem vycestování z České republiky,
10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. tohoto usnesení,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
– členů domácnosti,
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
– dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje
právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;

Milí sousedé a spoluobčané,

v této nelehké době, která je plná zdravotních nebezpečí a preventivních opatření zasahujících do našich pracovních i osobních životů, vás všechny chceme poprosit o trpělivost a osobní statečnost.
Zvláště pak myslíme na vás, kdo jste či budete v karanténě nebo právě svádíte osobní boj s Covidem-19.
Přistupujme k této situaci zodpovědně, nenechme se však ovládnout strachem. Tato druhá vlna na nás klade mnohem větší nároky, než tomu bylo na jaře  -  jsme více unavení a otrávení z toho chaosu, vše ještě umocňuje chmurné počasí, které k podzimnímu času patří. Strach a zlost nám v této chvíli nepomohou. O to více potřebujeme cítit vzájemnou sounáležitost a ohleduplnost a být oporou jak své rodině či svému sousedovi, tak i ostatním, abychom tuto společnou zátěž překonali.

Přejeme nám všem hodně pozitivní energie, slušnosti, síly a solidarity a pokud nás budete potřebovat, jsme tady pro vás.
Za vedení obce Radka Šulistová

Nakládání s komunálním odpadem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-letak-mzp.pdf Jak nakládat s komunálním odpadem v době Covid-19 920.2 Kb

Od 15.10.2020 jízdní řády MHD budou podle prázdninového režimu

Dovolujeme si vás vyrozumět, že Krizový štáb ORP České Budějovice rozhodl dne 13.10.2020 o přijetí mimořádných preventivních opatřeních proti šíření koronaviru, a to takto:
1) mimořádné opatření spočívající ve změně organizace městské hromadné dopravy a provozování linek trolejbusové a autobusové MHD od 15.10.2020 ve všech pracovních dnech dle jízdních řádů pro období prázdnin, a to do 30.10.2020,
2) mimořádné opatření spočívající ve změně organizace městské hromadné dopravy a zrušení provozování nočních linek č. 53 a č. 59 trolejbusové MHD od 16.10.2020, a to do 03.11.2020.

 

Provoz OÚ Hrdějovice v době nouzového stavu

Z důvodu nemoci jsou úřední hodiny OÚ Hrdějovice dne 26.10.2020 zrušeny.

Změna úředních hodin OÚ Hrdějovice s platností od 12.10.2020
Před návštěvou OÚ v době úředních hodin doporučujeme nejdříve se telefonicky domluvit na tel: 773 882 771
Pondělí    8:00 - 13:00 hodin
Středa    12:00 - 17:00 hodin

S účinností od 12. října 2020 se orgánům veřejné moci a správním orgánům ukládá, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností.

 • Upřednostňován bude písemný, elektronický či telefonický kontakt. 
 • Dojde k provedení zvýšených hygienických opatření. 
 • Omezen rozsah úředních hodin na v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Sběrný dvůr od 22.10.2020 až do odvolání uzavřen.