Upozornění pro občany

Informace Ministerstva vnitra ČR k chystaným změnám v oblasti datových schránek

Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0138-0046-mvcr-datovka-banner-na-weby-uradu-300x600.jpg 52.2 Kb
datovky-hlaseni-prepis.pdf 45 Kb
mvcr-datovka-letak.pdf 1568 Kb

Upozornění - nárazová odorizace plynu

Ve dnech 21. – 25. listopadu 2022 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov probíhat nárazová odorizace plynu. Dodávku plynu to nijak neomezí, jen prosím počítejte s případným zvýšeným zápachem plynu.
Odorizace nám tak pomůže odhalit i nejmenší netěsnosti v plynových rozvodech a zajistit větší bezpečnost v distribuční síti plynu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egd-odorizace-a5-2022-nahled.pdf 73.7 Kb

Obec Hrdějovice se připojila k programu

My v tom Jihočechy nenecháme II na pomoc rodinám s dětmi a seniorům.

To, že se i Obec Hrdějovice do programu zapojí, rozhodli zastupitelé na svém jednání 15. září 2022. Veškeré informace k pravidlům čerpání jsou k dispozici na stránkách https://myvtomjihocechynenechame.cz/
Obecní úřad Hrdějovice bude žádosti o příspěvek přijímat a administrovat. Obec Hrdějovice také polovinu příspěvku pro seniory přímo i zaplatí. 

Kdo má na příspěvek nárok?

I. Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

 • podpora je určena pro děti s trvalým pobytem v Hrdějovicích, a to do dovršení 3 let věku  nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let ke dni 1.8.2022, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraná dávka „přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobíraná dávka „příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč (dle stanovených podmínek, viz dotační program)
 • Pokud je v rodině pobírána jedna z dávek, již nemusí být prokazovány celkové příjmy domácnosti.

Výše podpory 4000 Kč na jednotlivce, 100 % podpory hradí Jihočeský kraj prostřednictvím měst a obcí.

II. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

 • podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem v Hrdějovicích, kteří jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové služby.

Podmínkami přiznání podpory jsou:

 • pobíraný příspěvek na bydlení nebo
 • pokud žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč
 • pokud žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Výše podpory je stanovena následovně:

 • poživatelé důchodu, kteří žijí samostatně 4000 Kč
 • oživatelé důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, 3000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.
 • 50 % podpory hradí obec Hrdějovice, 50 % Jihočeský kraj
  Akce je finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
06-potvrzeni-uradu-prace-.pdf 127.6 Kb
07-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-dite-0-3-.pdf 68.4 Kb
08-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-sam-duchodce.pdf 63.3 Kb
09-zadost-o-podporu-a-potvrzeni-o-cistem-prijmu-duchodci-spolecna-zadost.pdf 67.4 Kb

Stavební omezení v obci Hrdějovice a Opatovice

Co nás čeká v roce 2023

1. Výměna plynovodního potrubní ulice Těšínská - investor a realizátor stavby  firma EG.D (termín bude upřesněn);
2. Výstavba mostku na návsi v Hrdějovicích - investor a realizátor stavby Jihočeský kraj - omezení automobilové dopravy na návsi v letních měsících- cca 4 měsíce;
3. Zahájení výstavby IV. železničního tranzitního koridoru (termín bude upřesněn) stavba potrvá cca 7 let;
4. Oprava silnice směr Hrdějovice-Hluboká nad Vltavou - investor a realizátor stavby Jihočeský kraj - (termín bude upřesněn);

O termínech a dalších stavbách vás budeme průběžně informovat. 

Za obec Hrdějovice
starostka
Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

ikona článku

Starostovna

- veřejné představení záměru výstavby u Makra, hostinec U Kadleců

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
starostova-web.jpg Pozvánka Starostovna 5.9.2022 243.1 Kb

Hrdějovice budou zapáchat čpavkem

jste se mohli dočíst v článku na iDnes 

a to v souvislosti s rozšířením sušárny kalů na čističce odpadních vod (ČOV), která je v katastru obce Hrdějovice. Tento článek u některých občanů vyvolal obavu z úniku čpavku do ovzduší. Dle doložených podkladů, které si obec vyžádala (posouzení EIA), nic takového nehrozí. Co naší obci reálně hrozí, je nárůst dopravy přes náves, která je již nyní neúnosná. V této věci obec aktivně jedná jak s provozovatelem ČOV, tj. společností ČEVAK, tak s městem České Budějovice (majitel ČOV). 

Článek naleznete zde 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozptylova-studie-graficke-prilohy.pdf 2395.2 Kb
rozptylova-studie-textova-cast.pdf 1567.1 Kb
susarna-cov-cb-oznameni-eia.pdf 2497.8 Kb
zaver-zjistovaciho-rizeni-cov-ceske-budejovice542802153.pdf Závěr zjišťovacího řízení 281.1 Kb

Nepravidelné výpadky veřejného osvětlení

v ulici Nemanická, Školní a spodní části Hrdějovic

Vážení spoluobčané,

v dubnu jsme vás informovali, že v ulici Nemanická a Školní dochází k nahodilým výpadkům funkce veřejného osvětlení v důsledku nepravidelné poruchy zemního vedení elektrického kabelu. Pro prověření víme, že tato porucha není způsobena zemním vedením elektrického vedení, ale poruchu způsobuje výpadek lamp ve Školní ulici. V průběhu letních měsíců dojde v této ulici k výměně veřejného osvětlení, na kterou obec získala dotaci, do té doby budou vždy při výpadku opraveny porušené lampy.
Dále jsme vás informovali o opakovaném výpadku veřejného osvětlení napojeného na okruh v ulici Úzká. Všechny možné příčiny tohoto výpadku byly prověřeny, ale nedošlo k nalezení objektivního důvodu poruch. Věc dále prověřujeme.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

 

Informace rovnou v emailu

Chce dostávat aktuální informace z obce?

Nabízíme možnost být informován/a o dění v obci zasíláním novinek z obce na Váš e-mail.

Jak se přihlásit?

1. Klikněte na webu obce záložku: Úřad
2. Klikněte na záložku: Zasílání novinek
3. Vyplňte svůj kontaktní e-mail: Nová registrace
4. Potvrďte registraci ve svém e-mailu

A je to! 

Volejte 158

v katastru naší obce byl hlášen pohyb cizích osob. Policie ČR průběžně obcí projíždí, v případě problémů volejte přímo 158.