Architektura, aneb Jak mohou vypadat Hrdějovice

Proč by obec Hrdějovice  měla chtít architektonickou koncepci obce a co to vlastně je? Vše co obec potřebuje je v územním plánu?

Územní plán vymezuje především technické záležitosti rozvoje: kde se může stavět, co se může stavět, kde je nezastavitelné území, kde vedou silnice a kde infrastruktura.
V tom je poměrně dobrý a přesný, ale ve velkém měřítku a nastaveném procesu projednání má samozřejmě své limity.
Územní plán, ale například neříká skoro nic o charakteru území, respektive jednotlivých staveb a prostranství mezi nimi. Neříká, kde je hospoda, a pokud ano, tak jak v ní vaří. Neříká, kde je spolkový dům, a pokud ano, tak co a kdy se v něm odehrává. Neříká, kudy chodí děti do školy a kam chodí za školu. Neříká, jestli je na návsi tradiční pekařství nebo vietnamský obchod. Neříká, jestli místní fotbalisté hrají okresní přebor nebo druhou ligu a kolik na ně chodí fanoušků. Neříká, jaký máte rozpočet a na co jsou dotační programy. Neříká nic o vztahu starousedlíků a nově přistěhovaných nebo o tom, kam dojíždíte za prací, za lékařem a kam za květinářem.

Na první pohled se zdá, že jsou to otázky, které nesouvisí s architekturou. Pokud architekturu bereme jako sestavu betonu a cihel, která vytváří zdi a následně stavby bez širšího kontextu sídla a společnosti, pak je nějaká architektonická koncepce zbytečná. Ale pokud se shodneme, že architektura je také prostor mezi zdmi, tam kde se odehrává váš soukromý a následně i veřejný život, pak tento život architektura výrazně ovlivňuje. Drtivou většinu našeho času totiž trávíme v uměle vytvořeném prostředí, které má (anebo taky nemá) možnost ovlivnit to, co v něm děláme, jak to děláme a jak se chováme.

Architektonická koncepce obce může v celkovém společenském a urbanistickém kontextu sídla pomoci zodpovědět základní otázky každé stavby: především co chci stavět a proč chci stavět? To následně ovlivňuji další témata, jako jak a s kým budu stavět, kde budu stavět a za kolik. Chcete stavět novou školu, tělocvičnu, hasičárnu nebo spolkový dům? Nebo dokonce celou náves? Pro koho bude? Jaké je vhodné místo? Kolik bude stát a kdo ji zaplatí? Jak si vyberete architekta? Protože většinu těchto staveb staví malá obec jednou za desítky let, zpravidla neexistuje dlouhodobá opakovaná zkušenost s jejich realizací, což může vést k poměrně velkým a drahým chybám. Výsledky pak vidíme všude kolem.
Výzva pro obyvatele Hrdějovic: Kde chcete žít vy a vaše děti?

Do procesu vzniku architektonické koncepce obce je potřeba zapojit veřejnost, a to formou participace, což je naprosto základní předpokladk dobré a fungující koncepci. Architekti tu totiž nejsou od toho, aby hned něco navrhli, ale aby s občany diskutovali. Hrdějovice samozřejmě mohou pokračovat v rozvoji stejným způsobem jako v minulých desetiletích. Zároveň je zde ale dobrá příležitost vydat se tímto novým směrem.
zdroj: Hrdějovické listy 2019