Život v obci

Desatero správného souseda v Hrdějovicích a Opatovicích

Na náš obecní úřad přicházejí požadavky na vznik nových vyhlášek a omezení. Každý takový „paragraf“ má ale několik zádrhelů, které je dobré si čas od času alespoň trochu připomenout:

- může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají,
- zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží,
- přidá další slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech možných pravidel, zákonů a vyhlášek,
- je možné ho různě vykládat,
- je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování; navíc je vždy obtížné jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle, a to automaticky, bez vysvětlování a zdůrazňování.

Abychom však přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v naší obci, zveřejňujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho zveřejnění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela sepisovat a schvalovat, bylo by to jen dobře.

 

Hrdějovické „desatero“

Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek, na návsi a u školy. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně a jeď opatrně především v okolí základní školy, neboť nepozorný žáček Ti může snadno vběhnout do silnice. Parkuj tak, abys neohrozil ostatní řidiče a chodce. To dodržuj, i když dostaneš chuť na zmrzlinu na křižovatce u kaple sv. Rocha.

Uklízej po svém čtyřnohém příteli. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci pejska voď na vodítku, a pokud máš velkého pejska, tak mu venku dej náhubek. Nenechávej jej volně běhat v přítomnosti dětí, především okolo kaple na Těšíně a na dětském nebo fotbalovém hřišti.

Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret a další nepořádek.  K tomu veď i své děti a známé.

Třiď odpad. Ale správně! Nevytvářej další drobné skládky. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.

Neruš sousedy po 22:00 hodině, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy a všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech, snaž se dodržet úplný klid v neděli ráno – do 10. hodiny.  Nekuř sousedům pod okny.

Přispěj k lepšímu vzhledu své obce a jejího bezprostředního okolí - nenič veřejný prostor, nepůjčuj si květiny z obecních záhonů. Když veřejný prostor znečistíš, tak ho také ukliď. Můžeš pomoci i tím, že sám z ulice odklidíš drobné odpadky, které nějaký „pobuda“ odhodí na zem, nebo je před Tvůj dům zanese vítr. Starej se o své obydlí a svou zahradu tak, aby nebyly příčinou sousedských sporů.

Podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život svou účastí nebo nápady.

Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. 

Sleduj aktuální dění v obci na www.hrdejovice-opatovice.cz a na FB. Dále pozorně čti Hrdějovické listy (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem) a poslouchej hlášení místního rozhlasu.

Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!