Život v obci

Sv. Roch

Vážení spoluobčané,

dovolte nám krátce informovat o připravované výtvarné realizaci v kapli svatého Rocha „u zmrzliny“ vedle obchodu v Těšínské ulici.

Bývalá výklenková kaple má dvě strany, v čelní části bude zobrazení světce a v zadní části bude výtvarně zpracován text popisující známou legendu našeho světce. Nad šesti kachli bude ještě luneta (2x zepředu i zezadu) s nápisem „kaple svatého Rocha“. Jedna realizace bude ve velikosti 80 x 56 cm a bude umístěna na výšku. Výzdoba kaple bude vytvořena tradiční technologií naší, tedy Hrdějovickou keramikou.

K nahlédnutí text legendy (včetně ukázky vybraného typu písma). A také výtvarný návrh, který bude upraven na výškovou orientaci. Pokusili jsme se také o přibližnou vizualizaci čelní stany.

 

Text na druhou stranu:

„Podle legendy pocházel Roch (Rochus, Rocco) z bohaté rodiny v jihofrancouzském městě Montpellier, kde se narodil asi roku 1295. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a vypravil se jako poutník do Říma. Během své cesty řadu lidí zázračně uzdravil od morové nákazy, která v té době jako obávaná "černá smrt" procházela Evropou. Sám Roch se touto zhoubnou nemocí nakonec nakazil. Uchýlil se do samoty u řeky Pádu a tam mu toulavý pes nosil chleba, čímž mu pomohl přežít. Roch se poté vrátil do svého rodného města, kde byl uvržen do žaláře jako domnělý špeh. Zemřel kolem roku 1379, jeho svátek je stanoven na 16. srpna. Část ostatků svatého Rocha je uložena v chrámu sv. Víta v Praze. Svatý Roch je patronem Benátek a Montpellier, ale také nemocnic a lékařů, dále pak i truhlářů a zahradníků. Papežem Janem Pavlem II. byl prohlášen za patrona automobilistů. Zejména je ale uctíván jako ochránce před epidemiemi.“

Realizace: Hrdějovická keramika, 2023

 

Cena:

technologie: 28.000, - Kč

výtvarná realizace: 48.000, - Kč

Termín dodání a instalace – ideálně do 20. srpna 2023 (slavnostní požehnání by se mohlo konat v rámci Hrdějovické poutě).

 

Veškeré další dotazy prosím směřujte na Jana Samohýla - samohyl@hrdejovice-opatovice.cz.

 

Sv. RochSv. RochSv. Roch

Desatero správného souseda v Hrdějovicích a Opatovicích

Na náš obecní úřad přicházejí požadavky na vznik nových vyhlášek a omezení. Každý takový „paragraf“ má ale několik zádrhelů, které je dobré si čas od času alespoň trochu připomenout:

- může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají,
- zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží,
- přidá další slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech možných pravidel, zákonů a vyhlášek,
- je možné ho různě vykládat,
- je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování; navíc je vždy obtížné jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle, a to automaticky, bez vysvětlování a zdůrazňování.

Abychom však přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v naší obci, zveřejňujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho zveřejnění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela sepisovat a schvalovat, bylo by to jen dobře.

 

Hrdějovické „desatero“

Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek, na návsi a u školy. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně a jeď opatrně především v okolí základní školy, neboť nepozorný žáček Ti může snadno vběhnout do silnice. Parkuj tak, abys neohrozil ostatní řidiče a chodce. To dodržuj, i když dostaneš chuť na zmrzlinu na křižovatce u kaple sv. Rocha.

Uklízej po svém čtyřnohém příteli. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci pejska voď na vodítku, a pokud máš velkého pejska, tak mu venku dej náhubek. Nenechávej jej volně běhat v přítomnosti dětí, především okolo kaple na Těšíně a na dětském nebo fotbalovém hřišti.

Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret a další nepořádek.  K tomu veď i své děti a známé.

Třiď odpad. Ale správně! Nevytvářej další drobné skládky. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.

Neruš sousedy po 22:00 hodině, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy a všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech, snaž se dodržet úplný klid v neděli ráno – do 10. hodiny.  Nekuř sousedům pod okny.

Přispěj k lepšímu vzhledu své obce a jejího bezprostředního okolí - nenič veřejný prostor, nepůjčuj si květiny z obecních záhonů. Když veřejný prostor znečistíš, tak ho také ukliď. Můžeš pomoci i tím, že sám z ulice odklidíš drobné odpadky, které nějaký „pobuda“ odhodí na zem, nebo je před Tvůj dům zanese vítr. Starej se o své obydlí a svou zahradu tak, aby nebyly příčinou sousedských sporů.

Podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život svou účastí nebo nápady.

Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. 

Sleduj aktuální dění v obci na www.hrdejovice-opatovice.cz a na FB. Dále pozorně čti Hrdějovické listy (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem) a poslouchej hlášení místního rozhlasu.

Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!