Život v obci

Desatero správného souseda v Hrdějovicích a Opatovicích

Na náš obecní úřad přichází požadavky na vznik nových vyhlášek a omezení.
Každý takový paragraf má ale několik zádrhelů:

 

1) může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají,
2) zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží,
3) přidá další slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech pravidel, zákonů a vyhlášek,
4) je možné ho různě vykládat,
5) je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je vždycky složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle. Automaticky.  Bez vysvětlování a zdůrazňování.

Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v obci, zveřejňujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho zveřejnění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela psát a schvalovat, bylo by to báječné:

Hrdějovické desatero

  1. Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek, na návsi, u školy. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně. Jeď opatrně především v okolí  základní školy, neboť nepozorný žáček ti může snadno vběhnout do silnice a parkuj tak, aby si neohrozil ostatní řidiče a chodce. To dodržuj, i když dostaneš chuť na zmrzlinu na křižovatce u kaple sv.Rocha.
  2. Uklízej po svém čtyřnohém příteli. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci pejska voď na vodítku a pokud máš velkého pejska, tak mu venku dej náhubek. Nenechávej jej volně běhat v přítomnosti dětí, především okolo kaple na Těšíně a na dětském nebo fotbalovém hřišti.
  3. Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret a další nepořádek.  K tomu veď i své děti a známé.
  4. Třiď odpad. Ale správně! Nevytvářej další drobné skládky. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.
  5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do 10.hodiny.  Nekuř sousedům pod okny.
  6. Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí. Nenič veřejný prostor, nepůjčuj si květiny z obecních záhonů.Uklízej veřejný prostor, když ho znečistíšPosekej trávu i před svým plotem, seber sám papírek, když ho tam nějaký pobuda odhodí nebo vítr. Starej se o vzhled svého obydlí a své zahrady. Buď ohleduplný ke svému sousedovi, kterému tvůj krásný strom přerůstá přes plot a ničí jeho zahradu.
  7. Podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život svou účastí nebo nápady.
  8. Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. 
  9. Plať bezkontaktně (on-line nebo platební kartou) obecní poplatky.
  10. Sleduj aktuální dění v obci na www.hrdejovice-opatovice.cz a na FB. Dále pozorně čti Hrdějovické listy (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem) a poslouchej hlášení místního rozhlasu.

Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!