Hrdějovické listy

Hrdějovické listy

Periodikum Hrdějovické listy, původní název Hrdějovický zpravodaj, vychází dvakrát ročně již od roku 1984 v současném nákladu 550 výtisků. Zpravodaj informuje o práci obecního úřadu, zastupitelstva, zveřejňuje důležitá oznámení, přináší zprávy o činnosti místních spolků, zájmových sdružení a organizací. Zveřejňuje příspěvky z řad občanů obce.

Jeho obsahem jsou také informace o kulturních a sportovních událostech konaných v obci i o dalších akcích určených pro širokou veřejnost.

Vydavatel Hrdějovických listů nabízí možnost placené inzerce, např. nabídku pracovních míst, firemní propagace, aj. Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí, příspěvky u nichž není uveden autor nebo zdroj nebudou otištěny. Za správnost příspěvku ručí autor. Prosíme všechny přispěvatele, aby dodržovali termín uzávěrky (zpravidla do 15. dne měsíce března a 30. dne měsíce září).

Za všechny články a informace děkujeme.

Hrdějovické listy jsou držitely ocenění za rok 2021, více na https://www.civipolis.cz/

Hrdějovické listy podzim - zima 2023/2024

Hrdějovické listy podzim - zima 2023/2024

Hrdějovické listy jaro - léto 2023

Hrdějovické listy jaro - léto 2023

Hrdějovické listy - volby 2022

Hrdějovické listy - volby 2022

Obec Hrdějovice převzala prestižní ocenění

4. července 2022 na Velehradě

V rámci Dnů lidí dobré vůle byly Hrdějovické listy vyhlášeny nejlepším obecním zpravodajem v ČR.

 

Obec Hrdějovice převzala prestižní ocenění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
diplom852526695.jpg Ocenění pro Hrdějovické listy 2411.7 Kb

Hrdějovické listy jaro-léto 2022

Hrdějovické listy jaro-léto 2022

Hrdějovické listy podzim-zima 2021

Hrdějovické listy podzim-zima 2021

Hrdějovické listy jaro-léto 2021

Hrdějovické listy jaro-léto 2021

Hrdějovické listy podzim-zima 2020

Hrdějovické listy

Hrdějovické listy jaro-léto 2020

Hrdějovické listy jaro-léto 2020

Hrdějovické listy podzim-zima 2019

Hrdějovické listy

Hrdějovické listy – duben 2018

Hrdějovické listy – duben 2018

Hrdějovické listy – 2017

Hrdějovické listy – 2017 duben

Hrdějovické listy – 2017 listopad