Územní plán obce

Územní plán obce

Venkov potřebuje urbanisty a architekty
"Patří pojmy architektura a urbanismus mezi témata, kterými by se měla zabývat vesnická komunita, zastupitelstvo malé obce nebo starosta někde na venkově? Není to něco, co má své místo ve městě, nebo ještě spíše velkoměstě?
Řada z nás si pojem architektura spojuje s velkými stavbami nebo veřejnými budovami. Venkovské stavby s pomocí architekta zpravidla nevznikaly a často ani dnes nevznikají. Přesto bychom měli usilovat o to, aby se i venkovský prostor utvářel s přispěním urbanistů a architektů. Proč?
Každá i ta nejmenší obec má územní plán. Dokument, který udává, co a kde se bude stavět a jak bude daná obec třeba za padesát let vypadat. Jistě znáte ten pocit. Někam přijedete, ocitnete se v určitém prostoru a cítíte se v něm dobře. Jinde je to přesně naopak. Nevíte proč, ale dojem je okamžitý. A za tento dobrý či špatný pocit často může urbanismus. Uspořádání staveb, jejich velikost a jejich vzájemný vztah, šířka ulic, měřítko veřejného prostoru a jeho podoba, zeleň. A přesně o tom se rozhoduje v územním plánu.
Pokud vzniká s dobrým architektem a urbanistou, pokládá územní plán slušné základy toho, jak bude jednou obec, čtvrť nebo vesnice vypadat. Ne jednotlivé stavby, ale jejich soulad a vzájemná provázanost. …." M.Hečková, M. Chabera: Možnosti vesnice. Meziměsto, Praha. 2021. ISBN 978-80-270-9281-9
V roce 2022 byla dokončena revize celého ÚP.
Pořizovatel ÚP Hrdějovice: Ing. Jan Šíma kontakt: sima@studiomap.cz
Architekt ÚP Hrdějovice: Ing. arch. Filip Dubský

Úplné znění územního plánu Hrdějovice po vydání změny č.1,2,3,4,5,6,7,8 a 9

Veškeré územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady jsou zveřejněny na Geoportál Jihočeského kraje: 
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/global-search/544558

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-vykres-zakladni-cleneni-uz.pdf 1110.7 Kb
02-hlavni-vykres-uz.pdf 1513 Kb
03-vykres-vps-uz.pdf 1046.5 Kb
04-vykres-urbanisticke-koncepce-uz.pdf 1052.5 Kb
05-koordinacni-vykres-uz.pdf 4454.3 Kb
uz-up-hrdejovice.pdf 3669.3 Kb