Územní plán obce

Vydaná stavební uzávěra

Vydaná stavební uzávěra

 

Územní plán obce Hrdějovice – právní stav po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Územní studie – ZAHRADY OPATOVICE HRDĚJOVICE

 

ÚZEMNÍ PLÁN

příloha č. 1 OOP – textová část ÚP Hrdějovice příloha č. 2a OOP – výkres základního členění příloha č. 2b OOP – hlavní výkres příloha č. 2c OOP – výkres VPS příloha č. 2d OOP – detaily sídel hlavní výkres příloha č. 3 OOP – textová část odůvodnění ÚP Hrdějovice příloha č. 4a OOP – koordinační výkres příloha č. 4b OOP – výkres širších vztahů příloha č. 4c OOP – výkres záborů půdního fondu

 

Změna č. 1
hlavní výkres koordinační výkres schéma umístění řešených uzemí změny textová část zm č. 1 územního plánu Hrdějovice textova_cast_zmena1_Hrdejovice_pro zastupitelstvo čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres základního členění území

Změna č.2
hlavní výkres koordinační výkres schéma umístění řešeného území změny textová část zm. č 2 územního plánu Hrdějovice výkres základního členění území

Změna č. 3
výkres základního členění území výkres širších vztahů textova_cast_zmena3_Hrdejovice pro zastupitelstvo koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 4
výkres základního členění území výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů půdního fondu textova_cast_zm_4_Hrdejovice koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 5
hlavní výkres koordinační výkres textova_cast_zm_5_Hrdejovice výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres širších vztahů výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres základního členění území

Změna č. 6
hlavní výkres koordinační výkres schéma řešených území UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_zm_6 výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres základního členění území Z6_UP_Hrdejovice-oduvodneni Z6_UP_Hrdejovice-vyrokVyhláškaInformace- nabytí účinnosti rozhodnutí

Změna č. 7
UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_7 Z7_UP_Hrdejovice-hlavni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-koordinacni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-textova_cast Z7_UP_Hrdejovice-vykres_sirsich_vztahu Z7_UP_Hrdejovice-vykres_VPS Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zaboru Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zakladniho_cleneni