Územní plán obce

Územní plán obce

Venkov potřebuje urbanisty a architekty
"Patří pojmy architektura a urbanismus mezi témata, kterými by se měla zabývat vesnická komunita, zastupitelstvo malé obce nebo starosta někde na venkově? Není to něco, co má své místo ve městě, nebo ještě spíše velkoměstě?
Řada z nás si pojem architektura spojuje s velkými stavbami nebo veřejnými budovami. Venkovské stavby s pomocí architekta zpravidla nevznikaly a často ani dnes nevznikají. Přesto bychom měli usilovat o to, aby se i venkovský prostor utvářel s přispěním urbanistů a architektů. Proč?
Každá i ta nejmenší obec má územní plán. Dokument, který udává, co a kde se bude stavět a jak bude daná obec třeba za padesát let vypadat. Jistě znáte ten pocit. Někam přijedete, ocitnete se v určitém prostoru a cítíte se v něm dobře. Jinde je to přesně naopak. Nevíte proč, ale dojem je okamžitý. A za tento dobrý či špatný pocit často může urbanismus. Uspořádání staveb, jejich velikost a jejich vzájemný vztah, šířka ulic, měřítko veřejného prostoru a jeho podoba, zeleň. A přesně o tom se rozhoduje v územním plánu.
Pokud vzniká s dobrým architektem a urbanistou, pokládá územní plán slušné základy toho, jak bude jednou obec, čtvrť nebo vesnice vypadat. Ne jednotlivé stavby, ale jejich soulad a vzájemná provázanost. …." M.Hečková, M. Chabera: Možnosti vesnice. Meziměsto, Praha. 2021. ISBN 978-80-270-9281-9

V současné době (2021) probíhá změna územního plánu č.8 (prostor v území proti Makra) a změna č.9 (revize celého ÚP).
Pořizovatel ÚP Hrdějovice: Ing. Jan Šíma kontakt: sima@studiomap.cz
Architekt ÚP Hrdějovice: Ing. arch. Filip Dubský

Vydaná stavební uzávěra

stavebni_uzavera.pdf

Územní plán obce Hrdějovice – právní stav po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Územní studie – ZAHRADY OPATOVICE HRDĚJOVICE

 

ÚZEMNÍ PLÁN

příloha č. 1 OOP – textová část ÚP Hrdějovice příloha č. 2a OOP – výkres základního členění příloha č. 2b OOP – hlavní výkres příloha č. 2c OOP – výkres VPS příloha č. 2d OOP – detaily sídel hlavní výkres příloha č. 3 OOP – textová část odůvodnění ÚP Hrdějovice příloha č. 4a OOP – koordinační výkres příloha č. 4b OOP – výkres širších vztahů příloha č. 4c OOP – výkres záborů půdního fondu

 

Změna č. 1
hlavní výkres   koordinační výkres   schéma umístění řešených uzemí změny   textová část zm č.1 územního plánu Hrdějovice    čistopis výkres předpokládaných záborů půdního fondu   výkres základního členění území

Změna č.2
hlavní výkres koordinační výkres schéma umístění řešeného území změny textová část zm. č 2 územního plánu Hrdějovice výkres základního členění území

Změna č. 3
výkres základního členění území výkres širších vztahů textova_cast_zmena3_Hrdejovice pro zastupitelstvo koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 4
výkres základního členění území výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů půdního fondu textova_cast_zm_4_Hrdejovice koordinační výkres hlavní výkres

Změna č. 5
hlavní výkres koordinační výkres textova_cast_zm_5_Hrdejovice výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres širších vztahů výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací výkres základního členění území

Změna č. 6
hlavní výkres koordinační výkres schéma řešených území UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_zm_6 výkres předpokládaných záborů půdního fondu výkres základního členění území Z6_UP_Hrdejovice-oduvodneni Z6_UP_Hrdejovice-vyrok; Vyhláška, Informace- nabytí účinnosti rozhodnutí

Změna č. 7
UP_Hrdejovice-srovnavaci_text_po_7 Z7_UP_Hrdejovice-hlavni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-koordinacni_vykres Z7_UP_Hrdejovice-textova_cast Z7_UP_Hrdejovice-vykres_sirsich_vztahu Z7_UP_Hrdejovice-vykres_VPS Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zaboru Z7_UP_Hrdejovice-vykres_zakladniho_cleneni