Kamery

Záznam o činnosti zpracování

Venkovní kamerový systém – Prostor před ZŠ Hrdějovice

Správce / majitel

 

Obec Hrdějovice
Dlouhá 221
37361 Hrdějovice

Kontaktní osoba:
Hana Jandová
Tel: +420 773 882 771
E-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz

 

Účel zpracování

 

Ochrana vlastnických práv majitele, ochrana majetku (vandalismus). Ochrana návštěvníků sledovaného prostoru.

* Vzhledem k již řešeným incidentům

 

Právní důvod

 

Oprávněné zájmy správce a třetích stran.
(článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – splnění právní povinnosti

 

Popis kategorií subjektů údajů

 

Veřejnost vstupující do monitorovaného prostoru (dodavatelé, zákazníci apod.)

 

Popis kategorií osobních údajů

 

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

 

Informace poskytované subjektům údajů

 

Prostřednictvím piktogramů umístěných u vstupů do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce
a sdělení, kde lze získat další informace.

 

Příjemci osobních údajů

 

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích.

 

 

 

Lhůta pro výmaz

 

 

Doba uchovávání záznamu je 7 dnů. Řešený zachycený incident je uchován pro nezbytnou dobu.

 

Technická a organizační opatření

 

Bezpečnostní kryt kamery, záznamové médium umístěno v serverovně, kam mají umožněn vstup pouze oprávněné osoby. Řízený přístup k datům zabezpečený heslem (přístup k záznamu má pouze správce), školení oprávněných osob.

Záznamy o přístupu a manipulaci se systémem vedeny v provozní knize.

 

Počet zapojených kamer

 

2

 

Objekt umístění kamer

 

Prostranství před základní školou Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice na adrese: Školní 108, 373 61 Hrdějovice

 

Režim kamer

 

Nepřetržitý záznam

Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

 

Zpracovatel

 

Technický provoz kamerového systému zajišťuje:

SCIT s.r.o. – WWW.SCITCB.CZ

Manipulace se záznamem pro účely technické údržby nebo podpory vždy na podnět majitele/správce.

 

Vytvořeno dne 6.9.2022
Poslední aktualizace 13.9.2022