Dotační projekty

Dotace v obci Hrdějovice

Jaká je cesta k získání dotace? Důležité je mít připravený projekt tzv. v šuplíku. Proč? Protože, když je vypsán nějaký dotační program, může obec rychle zareagovat.
Když je záměr a projekt, tak je důležité napsat dobře žádost, tak aby byla úspěšná a pak splnit všechny podmínky a udržitelnost dotačního programu.

Co jsme pomocí dotačních programů vybudovali?

Rok 2019
Hasiči mají nové zázemí (projekty MMR ČR- projekt je poskytována finanční podpora z EU)
Opravili jsme kapli P. Marie Lurdské na Těšíně (projekty MZ ČR - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků)
Rozsvítili  jsme Polní ulici (Projekty podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje - Podpora obnovy venkova)

Rok 2020 
Zateplili jsme část budovy MŠ (Projekty podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje - Podpora školství)
Rozsvítili jsme cestu na hřiště (Projekty podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje  - Podpora obnovy venkova)
 

Rok 2021

PROJEKT PODPOŘENÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dotace v obci Hrdějovice                         Dotace v obci Hrdějovice
Název projektu: Sběrný dvůr Hrdějovice Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011870
                     

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU MMR V ROCE 2021 - PODPROGRAM PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

     Dotace v obci Hrdějovice 


Dotace v obci Hrdějovice   Název projektu Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice

Dotace v obci Hrdějovice   Název projektu Oprava komunikace 20c Hrdějovice     

Dotace v obci Hrdějovice   Název projektu Multifunkční hřiště Hrdějovice
                                            
Venkovní sousedské setkání