Dotační projekty

Jaká je cesta k získání dotace?

Důležité je mít připravený projekt tzv. v šuplíku. Proč? Protože, když je vypsán nějaký dotační program, může obec rychle zareagovat.
Když je záměr a projekt, tak je důležité napsat dobře žádost, tak aby byla úspěšná a pak splnit všechny podmínky a udržitelnost dotačního programu.

Co jsme pomocí dotačních programů vybudovali?
2019
Hasiči mají nové zázemí 
Opravili jsme kapli P. Marie Lurdské na Těšíně 
Rozsvítili  jsme Polní ulici
2020
Zateplili jsme část budovy MŠ
Rozsvítili jsme cestu na hřiště
V lese jsou nové stromky po nájezdu kůrovcem
2021
Název projektu: Sběrný dvůr Hrdějovice
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011870