Svazek obcí Budějovicko - Sever

Oznámení o zveřejnění

 

 

Rozpočtu, Rozpočtových opatření, Střednědobého výhledu a Závěrečného účtu Svazku obcí Budějovicko - Sever.
Dokumenty zde: http://www.budejovicko-sever.cz/budsever/?page_id=52

Všechny dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní svazku.