Úřední deska
Informace o konání 30.zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 24. června 2021 od 18:00 hodin
Informace o 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.6.2021
Veřejná vyhláška - písemnost adresovaná panu J. Bendíkovi
Informace pro členy Honebního společenstva Hosín

Pozvánka na jednání 20.valné hromady Honebního společenstva Hosín.


Budějovicko-Sever - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh závěrečného účtu obce Hrdějovice za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Záměr obce - prodej nemovitosti v katastru obce Hrdějovice
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2022-2023
Schválený rozpočet obce Hrdějovice na rok 2021
Posuzování vlivů na životní prostředí- informace o dokumentaci záměru „V433/833-zdvojení vedení“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o uveřejnění seznamu
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2019
Budějovicko-Sever – Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Informace o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020