Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy- ochranná pásma letiště Hosín, LKHS
Návrh rozpočtu obce Hrdějovice na rok 2024
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Hrdějovice na roky 2025-2026
Rozpočtové opatření číslo 14/2023
Rozpočtové opatření číslo 13/2023
Zveřejnění záměru obce, pronájem nebytového prostoru
Budějovicko Sever - Návrh rozpočtu na rok 2024
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2022
Veřejná vyhláška - Ozn. o veřejném projednání návrhu 11. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2024 - 2025
Finanční úřad pro Jihočeský kraj -Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Schválený rozpočet obce Hrdějovice na rok 2023
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hrdějovice
Ministerstvo spravedlnosti - informace pro občany - Milostivé léto II
THEIA-informace k Milostivému létu II.
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn