Úřední deska
Opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku "Záplavové území "Čertík,ř.km 0,000 - 11,030"
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - aktualizovaná informace pro občany
Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 547, p.č. 483/1 v k.ú. Hrdějovice
Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci-silnici III/10576, napojení inž. sítí na nové ZTV Hrdějovice
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2022-2023
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Smlouva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Hrdějovice
Smlouva o poskytnutí dotace Slavoji Hrdějovice
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Schválený rozpočet obce Hrdějovice na rok 2021
Posuzování vlivů na životní prostředí- informace o dokumentaci záměru „V433/833-zdvojení vedení“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o uveřejnění seznamu
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2019
Budějovicko-Sever – Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Informace o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020