Úřední deska
Zveřejnění záměru obce
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2024 - 2025
Zveřejnění záměru obce
Rozpočtové opatření č. 19/2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj -Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Schválený rozpočet obce Hrdějovice na rok 2023
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hrdějovice
Ministerstvo spravedlnosti - informace pro občany - Milostivé léto II
THEIA-informace k Milostivému létu II.
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Nařízení 1/2022-Období zvýšeného nebezpečí požáru
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy