Úřední deska
Veřejná vyhláška - výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí "Modernizace trati Nemanice I Ševětín, část A
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

zajištění výjezdu HZS


Rozpočtové opatření č. 8/2022
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2021
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů" - závěr zjišťovacího řízení
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Nařízení 1/2022-Období zvýšeného nebezpečí požáru
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2023 - 2024
Rozpočet obce Hrdějovice na rok 2022
Ministerstvo zemědělství -Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy