Úřední deska
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice dne 29.10.2020 od 18.00 hodin
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby – Veřejné osvětlení podél komunikace u hřiště
Oznámení o uzavření smlouvy s DP Č.B.
Zveřejnění záměru obce - pronájem pozemku
Rozpočtové opatření č. 15/2020
Zveřejnění záměru směna pozemku s doplatkem
Změna úředních hodin v souvislosti s pandemií Covid-19 na OÚ Hrdějovice s platností od 12.10.2020
Posuzování vlivů na životní prostředí- informace o dokumentaci záměru „V433/833-zdvojení vedení“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o uveřejnění seznamu
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2019
Budějovicko-Sever – Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Informace o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020
Úřední deska - archiv změn