Úřední deska
Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice v pondělí dne 17.6.2024
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2023
Honební společenstvo Hosín- Pozvánka na jednání 23.valné hromady Honebního společenstva Hosín
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. června a 8. června 2024 - stanovení minimálního počtu členů volební komise
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL (návrh)
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Hrdějovice
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2025-2026
Schválený rozpočet obce Hrdějovice na rok 2024
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Daň z nemovitých věcí, novela pro rok 2024
Výroční zpráva za rok 2022
Veřejná vyhláška - Ozn. o veřejném projednání návrhu 11. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Finanční úřad pro Jihočeský kraj -Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hrdějovice
Ministerstvo spravedlnosti - informace pro občany - Milostivé léto II
THEIA-informace k Milostivému létu II.
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn