Úřední deska
Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby "Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou-Hrdějovice
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hrdějovice
Ministerstvo spravedlnosti - informace pro občany - Milostivé léto II
THEIA-informace k Milostivému létu II.
Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Nařízení 1/2022-Období zvýšeného nebezpečí požáru
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na roky 2023 - 2024
Rozpočet obce Hrdějovice na rok 2022
Ministerstvo zemědělství -Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, územní opatření o stavební uzávěře v zastavitelné ploše Z10 v části označené SO-1 a v zastavitelné ploše Z11 v části označené OV-1
Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy